ANKIETA

Miejski Zarząd Nieruchomości zaprasza do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gminy Świebodzice pod kątem sposobów ogrzewania budynków, odnawialnych źródeł energii.

W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Programu Ochrony Powietrza zarządcy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków komunalnych ( piecy i kotłów c. o.).

Przesłane ankiety pozwolą uzyskać wiedzę na temat aktualnego sposobu ogrzewania lokali komunalnych przez mieszkańców Gminy Świebodzice i ewentualnej wymiany na inny niskoemisyjny system grzewczy oraz ocenią gotowość mieszkańców do przeprowadzenia inwestycji obejmujących likwidację starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) i zastąpieniu go niskoemisyjnym typem ogrzewania (gazowe, na biomasę). Gmina uzyska dane konieczne w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji zadań związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Dane nie będą wykorzystywane w innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Wypełnioną ankietę można zostawić w pokoju nr 2 w sekretariacie, przesłać listownie na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Świdnicka 7B, 58-160 Świebodzice, lub na adres e-mail: mzn@swiebodzice.pl 

PLIK DO POBRANIA:


 OGŁOSZENIE

MZN informuje, że od dnia 30.07.2021 r. wpłat na rzecz MZN będzie można bez prowizji dokonywać również we wszystkich placówkach firmy Monetia (najbliższa placówka: ul. Strzegomska 6, godziny otwarcia: pn-pt 9.00 - 17.00)


 
Informujemy, że od dnia 01.02.2021 r. w kasie Miejskiego Zarządu Nieruchomości nie będą pobierane opłaty za wodę. Opłaty można dokonywać w kasie ZWIK ul. Kasztanowa 1, lub w punkcie Paczka w Ruchu przy ul. Świdnickiej 11B (Kiosk naprzeciw Poczty Polskiej). Punkt opłat czynny w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 16:00 za wyżej wymienione opłaty w punkcie na ul. Świdnickiej nie będzie pobierana dodatkowa prowizja.
 

UWAGA !!!
INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY 
MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.04.2021r. zostaje zlikwidowana kasa Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
Wszelkie wpłaty na rzecz MZN ( czynsz za lokal,opłaty za ogrody, garaże itp.), będą przyjmowane bez prowizji w biurze usług płatniczych przy ul. Świdnickiej 11B (punkt naprzeciwko Poczty Polskiej ).

Wpłaty można również przekazać na rachunek bankowy:

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul, Świdnicka 7B
58-160 Świebodzice

BNP Paribas Bank Polska S.A.
NR 66 2030 0045 1110 0000 0229 6750

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, prosimy o kontakt telefoniczny w przypadku awarii bądź innej ważnej sprawy związanej z Miejskim Zarządem Nieruchomości 

Telefony Kontaktowe:
 • Dyrektor – 74 66-40-133
 • Sekretariat – 74 66-40-100
 • Wspólnoty Mieszkaniowe – 74 66-40-124
 • Dział Księgowości i Kadr – 74 66-40-132/129
 • Dział Czynszów i Windykacji – 74 66-40-122/110
 • Dział Obsługi Mieszkańców – 74 66-40-137/107/106/104/134

OGŁOSZENIE
(19.10.2020)

Dnia 16 października 2020 r. uruchomiono program wymiany okien, drzwi zewnętrznych i wykładziny PVC w lokalach komunalnych w ramach częściowej partycypacji w kosztach przez Gminę Świebodzice. Patrz: Info na stronie https://www.bip.mzn.swiebodzice.pl w zakładce „MENU PRZEDMIOTOWE / ZARZĄDZENIA DYREKTORA”. Informacji w tej sprawie udziela również Dział Techniczny pod telefonem nr 746640107 (137).
 


 

    

TELEFONY ALARMOWE

 • 991  Pogotowie Energetyczne

 • 992  Pogotowie Gazowe

 • 994  Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

 • 998  Straż Pożarna

 • 999  Pogotowie Ratunkowe

 • 997  Policja

    

stat4u

     |  do góry  |